หลักสูตรเรียนภาษาดัตช์สำหรับคนไทย

ขนาด 19x24,5 ซ.ม.
พิมพ์สีและขาว-ดำ
ราคา 65 ยูโร/เล่ม (ไม่รวมค่าส่ง 5 ยูโร)

แบบเรียนภาษาดัตช์ระดับพื้นฐานสำหรับคนไทย ใช้ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาดัตช์ควบคู่กับบทสนทนา เนื้อหาหลักจะคล้ายกับหลักสูตรเที่ยวไทย พูดไทย ที่คนดัตช์ใช้เรียนภาษาไทย ประกอบด้วย

 1. หนังสือแบบเรียนไทยพูดดัตช์
  หัวข้อเรียน 10 บท เนื้อหาสลับกันระหว่างหลักไวยากรณ์และบทสนทนา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกคำและแต่งประโยคในลักษณะเดียวกับประโยคที่จะได้เรียนในบทต่อไป จะช่วยให้เข้าใจบทสนทนาได้ง่ายยิ่งขึ้น โครงสร้างบทหลักไวยากรณ์ มีคำอธิบายหลักสำคัญของคำที่ใช้ในบทสนทนาและแบบฝึกหัด ส่วนบทที่เป็นบทสนทนา จะมีบทสนทนา แบบหัดอ่าน คำศัพท์ และแบบฝึกหัด ท้ายเล่มมีคำศัพท์รวมดัตช์-ไทย ไทย-ดัตช์ คำเฉลย และคำแปลบทสนทนา คำอธิบายและคำอ่านทั้งเล่มเป็นภาษาไทย 2)
 2. ซีดี 2 แผ่น ในการเรียนภาษาสำคัญมาก ที่ไม่ใช่เรียนแต่หลักไวยากรณ์อย่างเดียว จำเป็นจะต้องได้ยินวิธีการออกเสียงของคำอย่างชัดเจนด้วย 
  การเปิดซีดีฟังกับเครื่องต่างๆ
 • เครื่องเล่นซีดี ชนิดสเตริโอในบ้าน ในรถยนต์ หรือแบบพกพา
 • ในเครื่องเล่นดีวีดี (ต่อกับเครื่องโทรทัศน์)
  ทั้งสองเครื่องนี้ เมื่อใส่แผ่นซีดีเข้าไป เครื่องจะแสดงให้เห็นแต่หมายเลขรายการที่สามารถกดฟังเสียงได้เท่านั้น และในการฟังเสียง เครื่องจะกรอกลับฟังเป็นประโยคๆ ไม่ได้ จะต้องเริ่มที่ต้นรายการใหม่อย่างเดียว ไม่สะดวกในการทำแบบฝึกหัดการฟัง เพราะทำให้เสียเวลา
 • คอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ก
  ทั้งสองเครื่องนี้ดีที่สุด เพราะใช้ทั้งฟังเสียงและดูวิดีโอได้ อีกทั้ง สามารถหยุดกรอข้อความที่ต้องการฟังซ้ำกันที่ประโยคไหนคำไหนก็ได้ทั้งนั้น ทั้งนี้ โปรแกรมในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่ใช้เล่นฟังเสียงและดูวิดีโอจะไม่เหมือนกัน บางเครื่องเมื่อใส่ซีดีเข้าไปแล้วจะมีโปรแกรมขึ้นหน้าจอบอกทันทีเลยว่าในซีดีนั้นมีข้อมูลอะไรบ้าง แต่บางเครื่องก็ต้องหาโปรแกรมและคลิกออกคำสั่งให้แสดงรายการในซีดี โดยทั่วไปหากคลิกดูที่ส่วนไดเร็กตอรี่ของคอมฯ ใน Windows Explorer จะเห็นไฟล์วิดีโอที่มีสกุล wmv ซึ่งเป็นไฟล์ที่ใช้ดูภาพบทสนทนาและภาพประกอบจากบทต่างๆ เมื่อต้องการดูวิดีโอบทไหนให้คลิกติดกันสองครั้งที่บทนั้น โปรแกรมที่ใช้ดูวิดีโอในคอมฯ เช่น VLC Media Player
  โปรแกรมฟังเสียง เช่น Windows Media Player หลังจากที่ใส่ซีดีเข้าเครื่อง คลิกสตาร์ทโปรแกรม แล้วคลิกที่เมนู Now Playing -> CD drive แล้วด้านขวาของโปรแกรมจะแสดงหมายเลขรายการต่างๆ (track)ทั้งหมดในซีดี คลิกหมายเลขที่ต้องการฟังสองครั้งติดกัน

หัวข้อเรียน

ไทยพูดดัตช์ 1 (บทที่ 1-10) ISBN 978-90-809879-1-3 
บรรจุคำศัพท์ดัตช์ประมาณ 350 คำ หัวข้อ อักษรดัตช์ สระดัตช์ ไวยากรณ์ สวัสดี ไวยากรณ์ สบายดีไหม ไวยากรณ์ ของใคร ไวยากรณ์ อะไรนะ (Nederlandse letters, Nederlandse klinkers, Grammatica, Goedendag, Grammatica, Hoe gaat het?, Grammatica, Van wie?, Grammatica, Wat zegt u?)
168 bladzijden

ในซีดีมีรายการอะไร
ซีดีที่ใช้ประกอบหนังสือแบบเรียนนี้ ชื่อ CNvT N1 CD1 (หรือ CD2) ในหนังสือเรียนจะมีเครื่องหมายวิดีโอและหมายเลขรายการกำกับไว้ให้สำหรับข้อความที่ฟังเสียงได้ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยสองส่วนดังนี้

 1. ส่วนที่ใช้ฟังเสียง (audio) บทที่ 1-5 มี 21 รายการ บทที่ 6-10 มี 16 รายการ
 2. ภาพวิดีโอ (data/video) เป็นส่วนประกอบเพื่อความเพลิดเพลิน จะได้เห็นภาพบทสนทนาจริง ฉากทวนคำ และที่อัดผิด ตลอดจนสถานที่ถ่ายนำ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเนเธอร์แลนด์ พิเศษสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยไปเนเธอร์แลนด์ การเล่าเรื่องบางตอนจะเป็นภาษาดัตช์ ด้วยจุดประสงค์เพื่อให้ฟังเสียงภาษา ในซีดีแผ่นที่ 1 มีบทสนทนา 1 รายการ (บทที่ 4) ส่วนซีดีที่ 2 มี 3 รายการ (บทที่ 6, 8 และ 10) ผู้เรียนที่มีแต่เครื่องเล่นซีดี จะไม่ขาดเนื้อหาที่สำคัญของแบบเรียนแต่อย่างใด เพราะเสียงบทสนทนาในวิดีโอได้มีการอัดเพิ่มไว้ให้ใน audio ด้วย

ไทยพูดดัตช์ 2 (บทที่ 11-20) ISBN 978-90-809879-2-0, บรรจุคำศัพท์ดัตช์ประมาณ 335 คำ
หัวข้อ ไวยากรณ์ วัน ไวยากรณ์ เวลา ไวยากรณ์ ครอบครัว ไวยากรณ์ บ้านน่าอยู่ ไวยากรณ์ ร้อน-หนาว
(Grammatica, Dag, Grammatica, Tijd, Grammatica, Familie, Grammatica, Een gezellig huis, Grammatica, Warm-Koud)
178 bladzijden

ในซีดีมีรายการอะไร
ซีดีที่ใช้ประกอบหนังสือแบบเรียนนี้ ชื่อ CNvT N2 CD1 (หรือ CD2) ในหนังสือเรียนจะมีเครื่องหมายวิดีโอและหมายเลขรายการกำกับไว้ให้สำหรับข้อความที่ฟังเสียงได้ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยสองส่วนดังนี้

 1. ส่วนที่ใช้ฟังเสียง (audio) บทที่ 1-5 มี 14 รายการ บทที่ 6-10 มี 18 รายการ
 2. ภาพวิดีโอ (data/video) เป็นส่วนประกอบเพื่อความเพลิดเพลิน จะได้เห็นภาพบทสนทนาจริง ฉากทวนคำ และที่อัดผิด ตลอดจนสถานที่ถ่ายนำ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเนเธอร์แลนด์ พิเศษสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยไปเนเธอร์แลนด์ การเล่าเรื่องบางตอนจะเป็นภาษาดัตช์ ด้วยจุดประสงค์เพื่อให้ฟังเสียงภาษา ในซีดีแผ่นที่ 1 มีบทสนทนา 2 รายการ (บทที่ 12 และ 14) ส่วนซีดีที่ 2 มี 3 รายการ (บทที่ 16, 18 และ 20) ผู้เรียนที่มีแต่เครื่องเล่นซีดี จะไม่ขาดเนื้อหาที่สำคัญของแบบเรียนแต่อย่างใด เพราะเสียงบทสนทนาในวิดีโอได้มีการอัดเพิ่มไว้ให้ใน audio ด้วย

ไทยพูดดัตช์ 3 (บทที่ 21-30) ISBN 978-90-809879-9-9
ไวยากรณ์ ขบวนแห่บุปผชาติ ไวยากรณ์ พูดโทรศัพท์ ไวยากรณ์ ที่อยู่ ไวยากรณ์ ซื้อกับข้าว ไวยากรณ์ สุขสันต์วันเกิด (Grammatica, Bloemencorso, Grammatica, Telefoneren, Grammatica, Adres, Grammatica, Boodschappen doen, Grammatica, Gefeliciteerd met jouw verjaardag)
196 bladzijden

ไทยพูดดัตช์ 4 (บทที่ 31-40) ISBN 978-90-74963-07-7 
ไวยากรณ์ สีสวยจัง ไวยากรณ์ เดินทาง ไวยากรณ์ ซื้อตั๋วรถไฟ ไวยากรณ์ สมัครงาน ไวยากรณ์ ไม่เป็นไร (Grammatica, Wat een mooie kleur!, Grammatica, Reizen, Grammatica, Treinkaartje kopen, Grammatica, Solliciteren, Grammatica, Geeft niet.)
188 bladzijden

สมัครเรียน ใบสมัครเรียน
ผู้เรียนสามารถสมัครเรียนได้ที่เมือง Almere ใกล้กรุงอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ ผู้สอนเป็นคนไทย เรียนกับกลุ่มคนไทย/คู่สมรส (โดยทุกปีถ้ามีนักเรียนพอ จะเปิดสอนในเดือนมกราคม เมษายน และกันยายน หลักสูตรหนึ่งเรียน 20 ชั่วโมง อาทิตย์ละ 1 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง ช่วง 19.30-21.30 น. หลังจบหลักสูตรมีการสอบวัดผลเพื่อเรียนในหลักสูตรต่อไป)

 • กลุ่มคนไทย มีนักเรียน 4-7 คน ค่าเรียน 295 ยูโร/คน
 • กลุ่มคู่สมรส มี 3 คู่ (6 คน) ค่าเรียน 550 ยูโร/คู่ ผู้เรียนฝ่ายไทยและดัตช์จะเรียนด้วยกันโดยสลับกันฝ่ายละชั่วโมง มีหัวข้อเรียนเดียวกัน สามารถฝึกหัดออกเสียงและทำการบ้านด้วยกันได้