หลักสูตรเรียนภาษาดัตช์-ไทยสำหรับคู่สมรส

ทั้งสองฝ่ายจะเรียนด้วยกัน ฝ่ายดัตช์เรียนภาษาไทย ฝ่ายไทยเรียนภาษาดัตช์สลับกัน จะเป็นระดับใดก็ได้ ข้อดีสำหรับการเรียนในลักษณะนี้คือ จะได้ช่วยฝึกโดยเฉพาะด้านการออกเสียงให้ซึ่งกันและกัน

ช่วงเวลาเรียน
ใช้เวลาเรียนทั้งหมดใน 10 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นสัปดาห์ที่ 11 มีการสอบเพื่อวัดผล

ชั่วโมงเรียน

จำนวนนักเรียน (คน)  ครั้งละ   รวม (ชั่วโมง)
1 คู่ ชั่วโมงครึ่ง 15
2-3 2 ชั่วโมง 20


ค่าเรียน (ไม่รวมอุปกรณ์การเรียน รวมกัน 130 ยูโร)

490 ยูโร/คู่สามีภริยา

อุปกรณ์การเรียน            
ฝ่ายดัตช์ – หลักสูตรดัตช์พูดไทย   1 เล่ม และซีดี 2 แผ่นสำหรับฟังเสียงและดูคลิปวิดีโอ    ฝ่ายไทย - แบบเรียน ไทยพูดดัตช์ 1 เล่ม และซีดี 2 แผ่นสำหรับฟังเสียงและดูคลิปวิดีโอ สถานที่เรียน