เรียนด้วยตนเอง

ในการเรียนภาษาไทย เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ควรจะเรียนกับครู แต่ถ้าไม่ได้จริงๆ เนื่องจากอยู่ไกลจากที่สอนใน Almere หรือกรุงเฮก หรือว่าหาที่เรียนใกล้บ้านไม่ได้ และไม่ต้องการจะรอจนกว่าหลักสูตรต่อไปจะเริ่มอีก แล้วจึงค่อยตัดสินใจสั่งซื้อแบบเรียนมานั่งเรียนเอง
ที่สำคัญ หากกำลังครุ่นคิดอยู่ว่าจะตัดสินใจซื้อแบบเรียนมานั่งเองดีไหม ใคร่ขอให้คำนึงถึงด้วยว่า การเรียนด้วยตนเองที่บ้านนั้นจะยากลำบากและใช้เวลามากกว่ากับการไปเรียนทุกๆ อาทิตย์ แต่กระนั้นก็ตาม เรียนเองก็ยังมีข้อดีคือ ผู้เรียนสามารถจะจัดตารางเรียนเองได้ว่า จะเรียนเมื่อไรและเป็นเวลานานเท่าไร

ทั้งนี้ แบบเรียนด้วยตนเองจะประกอบด้วยแบบเรียน 1 เล่ม (10 บท) ซีดีรอม 2 แผ่น คำเฉลยแบบฝึกหัดต่างๆ คำแปลบทสนทนา คำศัพท์ ตัวอย่างคำลักษณะนาม