หลักสูตรสนทนาภาษาไทย

ขนาด 19×24,5 ซ.ม.
พิมพ์สีและขาว-ดำ
ราคา 65 ยูโร/เล่ม (ไม่รวมค่าส่ง 5 ยูโร)

เพียงให้โอกาสตัวเอง เพื่อพิสูจน์ว่าทำได้แน่นอน

มี 4 ระดับคือ
ระดับที่ 1 (บทที่ 1-10 ) ISBN 978-90-809879-3-7
สำหรับผู้ที่เริ่มเรียน มีหัวข้อเรื่องคือ บทนำ / สวัสดี / สบายดีไหม / ของใคร / อะไรนะ / วัน  เวลา 1 / ครอบครัว / บ้านน่าอยู่ / และร้อน-หนาว 
134 หน้า

ระดับที่ 2 (บทที่ 11-20) ISBN 978-90-809879-4-4
หัวข้อ คือ เวลา 2 / อร่อย / ที่อยู่ / ซื้อกับข้าว / สุขสันต์วันเกิด / สีสวยจัง / เดินทาง / โรงแรม / สมัครงาน / และไม่เป็นไร  
168 หน้า

ระดับที่ 3 (บทที่ 21-30) ISBN 978-90-809879-5-1
หัวข้อ คือ ขอวีซ่า / ทรายขาวๆ น้ำใสๆ / แป๊บนึง / เช่าเรือ / สนุก สะดวก สบาย / รถไฟฟ้า / ร้านตัดผม / ภาพเขียน-รูปภาพ / โอ๊ย เจ็บ / ช่วยด้วย  
156 หน้า

ระดับที่ 4 (บทที่ 31-40) ISBN 978-90-74963-02-2
หัวข้อ คือ บ่อสร้าง / ขึ้นรถไฟ / ฟักทองทอด / เผาถ่าน / เผาข้าวหลาม / ชนไก่ / อุทัยธานี / เรือพระที่นั่ง / ก๋วยเตี๋ยว / วันมาฆบูชา
134 หน้า

เวลาเรียน หลักสูตรดังกล่าวนี้ จัดสอนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-7 คน ในช่วงระยะเวลา 10 อาทิตย์ๆ ละครั้ง ในเวลา 2 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่ 19.30 น. ถึง 21.30 น.

อัตราค่าเรียน หลักสูตรละ 295 ยูโร

อุปกรณ์การเรียน
อุปกรณ์การเรียนในหลักสูตรระดับที่ 1 และ 2 จะประกอบด้วยแบบเรียน 1 เล่ม คำศัพท์ และซีดีรอม 2 แผ่น สำหรับ 10 บท การทบทวนบทเรียนหรือทำการบ้านจะกินเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ ซึ่งหลังจบหลักสูตรหนึ่งๆ แล้ว ท่านก็จะได้เรียนทั้งหมดประมาณ 300 คำ

โครงสร้างของแบบเรียน
นอกจากบทที่ 1 ซึ่งเป็นบทนำ (เกี่ยวกับพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ไทย) บทอื่นๆ จะประกอบด้วยบทสนทนา แบบฝึกหัดอ่าน คำศัพท์ใหม่ แบบฝึกหัดแปล และแบบฝึกหัดต่างๆ ซึ่งแบบฝึกหัดดังกล่าวมานี้ จะถูกมอบหมายให้ไปทำเป็นการบ้าน และส่งตรวจในชั่วโมงเรียนต่อไป

กิจกรรมในชั่วโมงเรียน
อันที่จริง ในการเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง อาทิตย์ละ 2 ชั่วโมงนั้น น้อยมาก ผู้สอนจึงพยายามใช้เวลาที่ทุกคนมาเรียนพร้อมหน้ากันนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรม ที่ไม่สามารถไปทำตามลำพังที่บ้านเองได้ เช่น เขียนไทย (เป็นการทดสอบว่า ผู้เรียนได้เข้าใจถึงระบบการเขียนพยัญชนะ สระ และใส่เครื่องหมายเทียบระดับการออกเสียงได้มากน้อยแค่ไหน) การต่อคำให้เป็นประโยค การสนทนากับเพื่อนร่วมกลุ่มและผู้สอน ให้เล่าเรื่องราวสั้นๆ ตามหัวข้อที่ได้รับ (พูดอัดเทป นำกลับไปฟังได้) เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ นับว่ามีประโยชน์มาก เนื่องจากหากผู้เรียนพูดหรือทำผิด ผู้สอนก็จะแก้ให้ในทันที
ส่วนครึ่งชั่วโมงสุดท้าย จะมีการอธิบายความหมายของคำใหม่แต่ละบทตามหลักไวยากรณ์ มีประมาณ 20-30 คำ เทคนิคการเรียนภาษาไทยให้ได้ผลดีก็คือ พยายามจำคำที่เรียนไปแล้วให้ได้ ซึ่งในการนี้ ถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนให้จำง่ายขึ้นเนื่องจากเห็นบ่อยๆ ผู้สอนจึงส่งอีเมล์คำศัพท์ พร้อมทั้งแบบตัวอักษรไปให้ผู้เรียน ใช้เติมความหมายหรือเรียงลำดับคำต่างๆ ตามความต้องการของตนเองได้

ใบประกาศนียบัตรจากแบบเรียนภาษาไทยของ TVS
หลังจากที่จบหลักสูตรหนึ่งๆ ของ TVS แล้ว นักเรียนสามารถเข้าสอบเพื่อดูว่า เรียนได้สำเร็จมากน้อยแค่ไหน การสอบนี้สำคัญมากโดยฉพาะหากต้องการเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไป โดยจะต้องได้มากกว่า 50% จากคะแนนรวม ถึงจะมีสิทธิ์เรียนต่อได้

การศึกษาด้วยตนเอง 
ในการเรียนภาษาไทย เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ควรจะเรียนกับครู แต่ถ้าไม่ได้จริงๆ เนื่องจากอยู่ไกลจากที่สอนในอัลเมียร์ (Almere) หรือว่าหาที่เรียนใกล้บ้านไม่ได้ แล้วไม่ต้องการรอจนกว่าหลักสูตรต่อไปจะเปิด แล้วจึงค่อยตัดสินใจสั่งซื้อแบบเรียนมานั่งเรียนเอง ที่สำคัญ อยากจะให้เข้าใจด้วยว่า การเรียนเองนั้นจะยากและใช้เวลามากกว่าการไปเรียนทุกๆ อาทิตย์ ผู้เรียนจะต้องจัดตารางเรียนเองว่าจะเรียนเมื่อไรและนานเท่าไร

ทั้งนี้ แบบเรียนด้วยตนเองจะประกอบด้วยแบบเรียน 1 เล่ม (10 บท) ซีดีรอม 2 แผ่น คำอธิบายศัพท์สำคัญใหม่ของแต่ละบท คำศัพท์ ตัวอย่างคำลักษณะนาม คำเฉลยแบบฝึกหัดต่างๆ และคำแปลบทสนทนา