TVS สำนักงานแปลภาษาไทย-ดัตช์แห่งแรกในเนเธอร์แลนด์ จัดตั้งมา 19 ปีแล้ว

ภาษาเป็นสิ่งที่ฉันมีใจรักมากที่สุด นับแต่เด็กภาษาไทยและอังกฤษก็จะเรียนได้ท้อปสูงสุดทุกครั้ง ไม่เคยอายที่จะเข้าไปพูดอังกฤษกับฝรั่ง และเมื่อเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องการจะเรียนอักษรศาสตร์ด้วย แต่สุดท้ายก็ต้องเรียนเศรษฐศาสตร์เพราะครอบครัวแนะนำ(ว่าจะนำไปใช้ภายหลังได้มากกว่า) พอในปี 1988 เดินทางมาเนเธอร์แลนด์ ก็เพิ่งจะได้ทำในสิ่งที่รักคือภาษา

นั่นหมายความว่าความปรารถนาและโอกาสเกี่ยวโยงกันอย่างนั้นหรือ คิดว่าใช่แน่นอน สรุปได้ว่าสิ่งใดที่ทำด้วยใจรัก ถือว่าได้ประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง และฉันก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆ กับงานที่ทำ งานแปลทุกประเภทไม่ใช่ทำเพราะเป็นหน้าที่หรืองานแต่ทำด้วยความเพลิดเพลิน งานล่ามก็จะเดินทางไปด้วยความเบิกบานใจทุกครั้ง รวมทั้ง ชั่วโมงสอนก็จะเป็นช่วงแห่งความสงบของชีวิตในวันนั้นทีเดียว

หวังว่าจะได้รับใช้ท่าน

ปริยา สุวรรณภูมิ
นักแปลไทย-ดัตช์ถูกต้องตามกฎหมาย