ล่าม

งานล่าม
ในกรณีที่จะต้องมีการเซ็นหนังสือสัญญานิติกรรม สอบปากคำพยาน พิจารณาคดีที่ศาล ฝึกอบรมงาน หรือแพทย์กับคนไข้ หากฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทยและไม่เข้าใจภาษาดัตช์ จำเป็นต้องมีล่ามเพื่อที่จะได้เข้าใจกันในทันที
TVS พร้อมบริการส่งล่ามภาษาไทยทั่วประเทศ ด้วยล่ามระดับปริญญาสูง หากท่านต้องการใช้บริการ กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบเกี่ยวกับ

  1. วัน เวลา และสถานที่ล่าม
  2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  3. ประเภทของเอกสารหนังสือสัญญา กรณีที่ต้องไปล่ามที่สำนักงานนักกฎหมายทำหนังสือสัญญาและนิติกรรม (Notaris)

การออกใบเสนอราคา
ทางเรายินดีออกใบเสนอราคาให้ท่านล่วงหน้า หากท่านต้องการ

การชำระเงิน หลังจากงานล่ามเสร็จสิ้นแล้ว ทางเราจะส่งใบแจ้งหนี้ (Factuur) เรียกเก็บเงินที่ท่าน ซึ่งท่านจะสามารถโอนเงินเข้าหมายเลขบัญชีธนาคารตามแจ้งได้ภายใน 30 วัน
ทั้งนี้ ขอท่านได้โปรดคำนึงถึงด้วยว่า ในการสนทนาที่ต้องมีล่ามนั้น จะใช้เวลานานกว่าการสนทนาที่ทั้งสองฝ่ายพูดภาษาเดียวกัน

ล่ามทางโทรศัพท์
ในกรณีที่ท่านต้องการติดต่อคนล่าม แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกับผู้สนทนา การใช้บริการล่ามทางโทรศัพท์เป็นวิธีที่ประหยัด ไม่ต้องเสียค่าเดินทางให้ล่าม อีกทั้ง รวดเร็ว หากท่านต้องเร่งหาล่ามให้ได้ภายในสองหรือสามชั่วโมง
การนัดหมายล่ามทางโทรศัพท์ กรุณาแจ้งให้เราทราบวันที่และเวลาที่จะต้องล่าม พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) พร้อมจะต้องมีการนัดหมายด้วยว่า หากถึงเวลา ผู้ใดจะเป็นฝ่ายโทร และโทรไปที่หมายเลขใด
การชำระเงิน หลังจากงานล่ามเสร็จสิ้นแล้ว ทางเราจะส่งใบแจ้งหนี้ (Factuur) เรียกเก็บเงินที่ท่าน ซึ่งท่านจะสามารถโอนเงินเข้าหมายเลขบัญชีธนาคารตามแจ้งได้ภายใน 30 วัน