หลักสูตรเขียนและอ่านภาษาไทย

ขนาด 19 x 24.5 ซ.ม.
พิมพ์สีและขาว-ดำ
ราคา 65 ยูโร/เล่ม (ไม่รวมค่าส่ง 5 ยูโร)

เพียงให้โอกาสตัวเอง เพื่อพิสูจน์ว่าทำได้แน่นอน

สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาไทยใหม่ๆ แล้วต้องการเรียนเขียนและอ่านเลยทันที ใคร่ขอแนะนำว่า ให้เรียนหลักสูตรสนทนา พูดภาษาไทยก่อน เพราะจากที่ได้ทราบกันดีแล้วว่า ภาษาไทยเป็นภาษาเสียงดนตรี การเรียนพูดก่อน จะช่วยเป็นพื้นฐานให้เขียนและอ่านได้เร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากได้คุ้นกับระดับเสียงวรรณยุกต์ต่างๆ ของคำไทยมาแล้ว

ระดับที่ 1 (บทที่ 1-10 ) ISBN 978-90-809879-6-8
สำหรับผู้ที่เริ่มเรียน มีหัวข้อเรื่องคือ อักษรกลาง+สระเสียงยาว /แม่กง กน กม เกย เกอว /อักษรกลาง+สระเสียงสั้น+แม่กก กด กบ /โครงสร้างประโยค /อักษรกลาง+สระเสียงสั้น+ตัวสะกด /อักษรกลาง+สระ+วรรณยุกต์ /โครงสร้างประโยค /อักษรต่ำ+สระ+ตัวสะกด /อักษรต่ำ+สระ+วรรณยุกต์ /โครงสร้างประโยค
119 หน้า 

ระดับที่ 2 (บทที่ 11-20) ISBN 978-90-809879-7-5
อักษรสูง+สระ /โครงสร้างประโยค /อักษรสูง+สระ+วรรณยุกต์ /อักษรนำ 1 /โครงสร้างประโยค /อักษรนำ 2 คำควบกล้ำแท้-ไม่แท้ /โครงสร้างประโยค /การันต์และกฎข้อยกเว้นต่างๆ /โครงสร้างประโยค 2 บท
134 หน้า 

ระดับที่ 3 (บทที่ 21-30) ISBN 978-90-809879-8-2
ขอวีซ่า /ทรายขาวๆ น้ำใสๆ /แป๊บนึง /เช่าเรือ /สนุก สะดวก สบาย /รถไฟฟ้า บีทีเอส /ร้านตัดผม /ภาพเขียน-รูปถ่าย /โอ๊ย เจ็บ /ช่วยด้วย
174 หน้า 

ระดับที่ 4 (บทที่ 31-40) SBN 978-90-74963-03-9
บ่อสร้าง /ขึ้นรถไฟ /ฟักทองทอด /เผาถ่าน /เผาข้าวหลาม /ชนไก่ /อุทัยธานี /เรือพระที่นั่ง /ก๋วยเตี๋ยว /วันมาฆบูชา
142 หน้า 

เวลาเรียน 

จำนวนนักเรียน เวลาเรียน ชั่วโมงเรียน รวม
1 ตามนัด ชั่วโมง ชั่วโมง
2 ตามนัด ชั่วโมงครึ่ง ชั่วโมง
3-7 19.30-21.30  ชั่วโมง ชั่วโมง

ค่าเรียน หลักสูตรละ 295 ยูโร (ไม่รวมค่าหนังสือและซีดี ซึ่งราคา 65 ยูโร)

อุปกรณ์การเรียน
อุปกรณ์การเรียนในหลักสูตรระดับที่ 1 และ 2 จะประกอบด้วยแบบเรียน 1 เล่ม คำศัพท์ และซีดีรอม 2 แผ่น สำหรับ 10 บท การทบทวนบทเรียนหรือทำการบ้านจะกินเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ ซึ่งหลังจบหลักสูตรหนึ่งๆ แล้ว ท่านก็จะได้เรียนทั้งหมดประมาณ 300 คำ

ใบประกาศนียบัตรจากแบบเรียนภาษาไทยของ TVS
หลังจากที่จบหลักสูตรหนึ่งๆ ของ TVS แล้ว นักเรียนสามารถเข้าสอบเพื่อดูว่า เรียนได้สำเร็จมากน้อยแค่ไหน การสอบนี้สำคัญมากโดยฉพาะหากต้องการเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไป โดยจะต้องได้มากกว่า 50% จากคะแนนรวม ถึงจะมีสิทธิ์เรียนต่อได้