Tolken

Tolken worden veel gebruikt bij het passeren van notariële akten, het verhoren van getuigen, bij trainingen in een bedrijf, bij gesprekken tussen artsen en hun patiënten etc. Kortom overal daar waar partijen elkaar direct goed moeten kunnen begrijpen. Het is de snelste manier om te communiceren met personen die het Nederlands niet machtig zijn.

TVS levert over heel Nederland tolken voor de Thaise taal met een academische opleiding. Wanneer u van onze diensten gebruik wilt maken, hebben wij de volgende informatie van u nodig:

  • datum, tijdstip en lokatie van de tolkdienst
  • relevante informatie over het gespek, of
  • het soort aktes, indien er sprake is van het passeren van aktes op een notariskantoor

Het uitbrengen van een offerte
Het is gebruikelijk dat er van te voren een schriftelijke offerte wordt uitgebracht.

Houd er rekening mee dat een gesprek met een tolk altijd langer duurt dan hetzelfde gesprek tussen twee personen die dezelfde taal spreken.

Telefonisch tolken
Voor het geval dat het niet noodzakelijk is dat de tolk bij het gesprek aanwezig moet zijn, is telefonisch tolken een alternatief. Het spaart u de vergoeding voor de reistijd en de reiskosten uit. Het is soms ook de enige mogelijkheid om op termijn van een paar uur een tolk te krijgen.

Een telefonische tolkdienst reserveren
Laat u ons a.u.b. weten op welke datum en vanaf welk tijdstip het telefonische tolken dient plaats te vinden. Geeft u ook a.u.b. relevante informatie over het gesprek waarbij getolkt zal worden. Verder moeten er afspraken gemaakt worden over wie naar welk telefoonnummer belt bij aanvang van het telefonisch tolken.